Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace

Adresa Pracoviště Děčín - Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín I
Kontaktní osoba Mgr. Iveta Jandová - vedoucí pracoviště, Alena Matzová, Petr Breburda, DiS.
E-mail decin@pppuk.cz
Webové stránky www.pppuk.cz/poradny/decin
Telefon 412 532 071; 775 441 269
Popis Poskytované služby :
PPP Děčín poskytuje dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením bezplatně tyto standartní poradenské služby:
• Individuální psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ s problémy v adaptaci, s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování, diagnostiku žáků ZŠ a SŠ s výukovými problémy včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících. Diagnostiku žáků ZŠ a SŠ s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.
• Individuální psychologickou diagnostiku mimořádně nadaných žáků
• Skupinovou a individuální psychologickou diagnostiku pro žáky ZŠ a SŠ v případě komplikací při volbě další školy či povolání. Pomoc žákům SŠ při reorientaci a přestupu na jinou školu.
• Poradenskou intervenci (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte a žáka.
• Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ.
• Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům

Výše uvedené služby poskytuje PPP Děčín na základě žádosti žáků, jejich zákonných zástupců, lékařů, škol a školských zařízení.

Poradenské služby PPP Děčín lze vyžádat osobní návštěvou, písemnou formou (formuláře žádostí na www.pppuk.cz) nebo telefonicky. Při podání žádosti je vhodné PPP informovat o případných změnách zdravotního stavu, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh vzdělávání dítěte nebo žáka.

Úřední hodiny podatelny
Pondělí 07,30 - 11,30 12,00 - 16,00
Úterý 07,30 - 11,30 12,00 - 14,30
Středa 07,30 - 11,30 12,00 - 16,00
Čtvrtek 07,30 - 11,30 12,00 - 15,00
Pátek 07,30 - 11,30 12,00 - 13,00