Školní družina Březová při ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Adresa Březová 369/25, 405 02 Děčín III
E-mail vpeskova.sd@seznam.cz, skola@zsamsbrezova.cz
Telefon 775 861 993
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Vlasta Pešková
Webové stránky zsamsbrezova.otevrena-skola.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Alena Čuříková
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 6,00 – 8,00 hod., 11,30 – 16,15 hod. (PO - ČT), do 16,00 hod. (PÁ)
Pobyt venku 14,00 hod. – 15,00 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 30
Integrace žáků se zdravotním postižením x
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) ANO
Zájmové kroužky pro žáky ŠD NE (ŠD plní mimoškolní výchovné činnosti), kroužky v ZŠ
Pravidelné akce (celé družiny) tvoření z přírodnin, dušičková diskotéka, drakiáda, cvičení s hudbou, mikulášská a vánoční besídka, talentová soutěž, sportovní hry a soutěže, karneval ŠD, vánoční či velikonoční trhy, návštěva knihovny, recitační a pěvecká soutěž, turnaj ve vybíjené, BESIP – soutěž, trojboj, nejkrásnější květina, soutěže k MDD, diskotéka + návštěva cukrárny – závěr školního roku, aj.
Možnost využívání tělocvičny ANO, v budově ZŠ
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady ANO, nové hřiště u ZŠ, zahrada MŠ, blízké okolí školy
"Specifika" družiny • zpravidla páteční sledování filmu v ŠD
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 150,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • složenkou
• trvalým příkazem
Splatnost do 25. dne v měsíci na následující měsíc
Kontaktovat organizaci