Školní družina Kamenická při ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

Adresa Kamenická 48, 405 01 Děčín II
E-mail nepomucka@zskamenicka.cz
Telefon 776 865 572
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Eva Nepomucká
Webové stránky www.zskamenicka.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Jaroslav Skála
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 6,00 hod. - 8,00 hod., 11,30 hod. – 16,30 hod., PO - ST půlené vyučování (ŠD do 8,45 hod.)
Pobyt venku 13,45 hod. - 15,00 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 30
Integrace žáků se zdravotním postižením x
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) přípravná třída není zřízena
Zájmové kroužky pro žáky ŠD pohybové hry, aerobik, malý kuchař, šikovné ručičky, sbor “Korálky“, angličtina hrou, florbal, dramaťáček, hra na klavír, turistika
Pravidelné akce (celé družiny) S čerty nejsou žerty, karneval, sportovní olympiáda, výtvarná soutěž, talent ŠD, pěvecká soutěž Doremi, vánoční besídky, netradiční štafetové závody …..
Možnost využívání tělocvičny ANO
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady školní hřiště, zahrada ŠD
"Specifika" družiny • dvě oddělené budovy ŠD (herny, třídy) - 4 odd.
• tři oddělení v budově školy
• v každém odd. televize, DVD, počítač, přehrávač
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 200,-- Kč / měsíčně
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • složenkou
• převodem
• trvalým příkazem
Splatnost k 25. dni v měsíci na měsíc následující
Kontaktovat organizaci