Školní družina Máchovo nám. při ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace

Adresa Raisova 688/11, 405 02 Děčín IV
E-mail stepanka.domecka@machovka.cz, martin.lana@machovka.cz
Telefon 775 861 787, 736 690 468
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Štěpánka Domecká
Webové stránky www.machovka.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Martin Lána
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 6,00 hod. - 8,00 hod., 11,30 hod. - 17,00 hod.
Pobyt venku 13,30 hod. - 15,00 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 28
Integrace žáků se zdravotním postižením ANO
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) NE
Zájmové kroužky pro žáky ŠD keramický kroužek, sportovní hry, florbal, step aerobic, turistický kroužek, veselé pískání, tvořivé ručičky, malba, angličtina, němčina, sbor
Pravidelné akce (celé družiny) divadlo, ZOO, knihovna, muzeum, pouštění draků, besídky, trhy (vánoční, velikonoční), spaní v družince, masopust, Valentýn, pálení čarodějnic, 3. denní výjezd ŠD
Možnost využívání tělocvičny ANO, tělocvična ZŠ
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady školní zahrada, sportovní hřiště u školy, park, průlezky na nedalekém palouku
"Specifika" družiny • ŠD se nachází v přízemí hlavní budovy školy
• k dispozici má tělocvičnu, zahradu, kuchyňku i keramickou dílnu
• nachází se v centru města, přesto v bezprostřední blízkosti přírody
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 250,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • složenkou
• trvalým příkazem
• převodem na účet školy
Splatnost platba musí být uhrazena předem, vždy k 20. dni v měsíci
Kontaktovat organizaci