Školní družina Míru při ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

Adresa Míru 152, 407 11 Děčín 32,
E-mail krolyv@zsboletice.info
Telefon 736 633 565
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Yveta Krollová
Webové stránky www.zsboletice.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Jaroslav Hauzírek
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 5,45 hod. – 08,00 hod., 11,30 hod. – 16,30 hod., (do 13,15 hod. je možno vyzvednout děti)
Pobyt venku 13,15 hod. – 14,30 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 90
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) ANO
Zájmové kroužky pro žáky ŠD hudební, dramatický, kreativní
Pravidelné akce (celé družiny) soutěže v kreativním tvoření, karneval, čarodějnické odpoledne, den dětí, vánoční posezení, sportovní olympiáda ŠD, akce pro zájemce o ŠD spojená se zápisem dětí do školy, drakiáda a další příležitostné společné akce
Možnost využívání tělocvičny ANO, 3 tělocvičny ZŠ
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady ANO, školní hřiště, zahrada školy, vycházky k řece Labi a do okolních lesů
"Specifika" družiny • žáci dochází do místní knihovny
• stravování je zajištěno v areálu školy
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 120,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • trvalým příkazem
• složenkou na 2 měsíce, také na pololetí
Splatnost k 25.dni v měsíci předem
Kontaktovat organizaci