Školní družina Klostermannova při ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

Adresa Klostermannova 869/4, 405 02 Děčín VI
E-mail drahomira.bradnova@zsnastrani.cz
Telefon 412 537 032
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Drahomíra Bradnová
Webové stránky www.zsnastrani.cz/pro-rodice/skolni-druzina
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Vít Průša
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO – PÁ 6,00 hod. – 8,00 hod., 11,40 hod. – 17,00 hod.
Pobyt venku 13,30 hod. – 15,00 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 25
Integrace žáků se zdravotním postižením NE
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) NE, přípravná třída není zřízena
Zájmové kroužky pro žáky ŠD výtvarná a pracovní výchova, sportovní kroužek, kroužek keramiky
Pravidelné akce (celé družiny) Halloween v ŠD, čertovské dovádění, turnaj ve vybíjené, zdobení perníčků – akce s rodiči, Vánoce v ŠD, kouzelník, divadlo, vánoční (velikonoční) jarmark, zimní olympiáda), OLYMPIÁDA školních družin, spaní v ŠD, rozloučení – soutěžní odpoledne
Možnost využívání tělocvičny ANO, tělocvična v budově ZŠ Na Stráni
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady ANO, zahrada a hřiště ŠD, hřiště ZŠ
"Specifika" družiny • samostatná budova ŠD
• v budově ŠD je keramická dílna, třída PC
• ŠD má svou zahradu i sportovní hřiště
• zahrada ŠD je vhodná k letním i zimním aktivitám - hřiště, prolézačky, pískoviště, v zimním období – možnost bobování
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 250,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • trvalým příkazem (je možné zálohově i více plateb najednou)
• hotově v pokladně ZŠ
Splatnost k 25. dni v měsíci (první platba k 25. 8., poslední platba do 25. 5. daného školního roku)
Kontaktovat organizaci