Školní družina Vrchlického při ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Adresa Vrchlického 630/5, 405 02 Děčín II
E-mail chladkova@zsvrch.cz
Telefon 412 517 469, 775 344 396
Kontaktní osoba - vedoucí vychovatelka Jana Chládková
Webové stránky www.zstyrs.cz
Ředitel/ka příspěvkové organizace Mgr. Jiří Brouček
Zahájení zájmového vzdělávání Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy na základě podání písemné přihlášky.
Provozní doba PO - PÁ 6,00 hod. – 8,00 hod., 11,30 hod. – 16,45 hod.
Pobyt venku 13,30 hod. – 15,00 hod.
Maximální počet žáků v ŠD 30
Integrace žáků se zdravotním postižením NE
Možnost přijímat děti z přípravné třídy (je-li zřízena) ANO
Zájmové kroužky pro žáky ŠD keramika, pohybové hry, výtvarný kroužek
Pravidelné akce (celé družiny) malování na chodník, výstavy na zámku, tvořivé dílničky, Vánoční setkání, krmení labutí na Zámeckém rybníku, karneval, masopustní průvod, Jarní jarmark, vystoupení klauna, kouzelnické představení, divadlo, zpívání s kytarou, módní přehlídka, Superstar, vystoupení pro maminky, návštěva Městské knihovny, Olympiáda školních družin, návštěva útulku, MDD soutěže, sportovní odpoledne, hledání pokladu
Možnost využívání tělocvičny ANO, tělocvična v hlavní budově ZŠ
Možnost využívání venkovního hřiště, zahrady ANO, k dispozici jsou dvě hřiště s umělým povrchem, vycházky do lesoparku, na Mariánskou louku a na dětské hřiště u Střelnice
"Specifika" družiny • oddělená budova školní družiny přímo u hřiště (atletická dráha, multifunkční hřiště, dětské hřiště s pískovištěm a herními prvky)
• příznivá poloha v klidné vilové čtvrti
• možnost využití počítačové učebny v hlavní budově školy
Výše úplaty za zájmové vzdělávání 100,- Kč / měsíc
Platba úplaty za zájmové vzdělávání • trvalým příkazem
• hotově pokladní složenkou
Splatnost k 20. dni v měsíci na měsíc následující (jednorázová platba na pololetí, na celý rok)
Kontaktovat organizaci